CONGRESS MAHARASHTRA,MAHARASHTRA CONGRESS, MAHARASHTRA LOKSABHA ELECTION 2014 CONGRESS CANDIDATE,MAHARASHTRA LOKSABHA ELECTION 2014 RESULT


CONGRESS MAHARASHTRA,MAHARASHTRA CONGRESS, MAHARASHTRA LOKSABHA ELECTION 2014 CONGRESS CANDIDATE,CONGESS CONDIDATE IN MAHARASHTRA FOR LOKSABHA ELECTION 2014,CONGRESS PARTY IN MAHARASHTRA,MAHARASHTRA CONGRESS CANDIDATE  IN LOKSABHA ELECTION 2014,LOKSABHA ELECTION 2014 IN MAHARASHTRA,CONGRESS CANDIDATE LIST FOR MAHARASHTRA IN LOKSABHA ELECTION,MAHARASHTRA LOKSABHA ELECION 2014 RESULT,CONGRESS MAHARASHTRA,MAHARASHTRA CONGRESS, MAHARASHTRA LOKSABHA ELECTION 2014 CONGRESS CANDIDATE,CONGESS CONDIDATE IN MAHARASHTRA FOR LOKSABHA ELECTION 2014,CONGRESS PARTY IN MAHARASHTRA,MAHARASHTRA CONGRESS CANDIDATE  IN LOKSABHA ELECTION 2014,LOKSABHA ELECTION 2014 IN MAHARASHTRA,CONGRESS CANDIDATE LIST FOR MAHARASHTRA IN LOKSABHA ELECTION,MAHARASHTRA LOKSABHA ELECION 2014 RESULT

INDIAN NATIONAL CONGRESS has announced his condidate for loksabha election 2014 in MAHARASHTRA.
Now you can view the FULL LIST OF CONGRESS CANDIDATE IN MAHARASHTRA FOR LOKSABHA ELECTION 2014.

FULL LIST OF CANDIDATE........


1.       Nandurbar ST – Manikrao Govit
2.       Dhule – Amrish Bhai Patel
3.       Ramtek SC – Mukul Wasnik
4.       Nagpur – Vilash Muttemwar
5.       Mumbai North – Sanjay Nirupam
6.       Mumbai North West – Gurdas kamat
7.       Mumbai North Centrel – Smt Priya Sunil Dutt
8.       Mumbai South Centeral – Eknathrao Gaikwad
9.       Mumbai South – Milind Deora
10.   Shirdi SC – Bhaushaheb Wakchure
11.   Solapur SC – Shushil Kumar Shinde
12.   Sangali – Pratik patel
13.   Ratangiri- Sindhudurg- Dr. Nilish Rane

No comments: