CANDIDATE LIST OF BJP IN KERALA, BJP LOKSABHA CANDIDATE LIST IN KERALA, KERALA BJP CANDIDATE LIST IN LOKSABHA ELECTION, BJP CANDIDATE LIST IN LOKSABHA ELECTION 2014 IN KERALA

LIST OF BJP CANDIDATES IN LOKSABHA ELECTION 2014 IN KERALA:


CANDIDATE LIST OF BJP IN KERALA, BJP LOKSABHA CANDIDATE LIST IN KERALA, KERALA BJP CANDIDATE LIST IN LOKSABHA ELECTION, BJP CANDIDATE LIST IN LOKSABHA ELECTION 2014 IN KERALA, FIRST CANDIDATE LIST OF BJP IN KERALA 2014, LIST OF BJP WINNING CANDIDATE IN KERALA, KERALA BJP WINNER CANDIDATE IN LOKSABHA ELECTION 2014

BJP has announced it's candidate list in Kerala for Loksabha Election 2014. You can find the BJP candidates names here for Loksabha Poll 2014.

CONSTITUENCY NAME                                                      CANDIDATE

Kasaragod                                                                         Shri K. Surendran

Ernakulam                                                                          Shri A.N. Radhakrishnan

Thiruvananthapuram                                                           Shri O. Rajagopal


Also Search for:
CANDIDATE LIST OF BJP IN KERALA, BJP LOKSABHA CANDIDATE LIST IN KERALA, KERALA BJP CANDIDATE LIST IN LOKSABHA ELECTION, BJP CANDIDATE LIST IN LOKSABHA ELECTION 2014 IN KERALA, FIRST CANDIDATE LIST OF BJP IN KERALA 2014, LIST OF BJP WINNING CANDIDATE IN KERALA, KERALA BJP WINNER CANDIDATE IN LOKSABHA ELECTION 2014

No comments: